Masz już konto?

Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Integracja strony z usługą e-SCREEN

Podstawowy kod śledzenia

Aby zintegrować stronę z usługą e-SCREEN, należy przejść do panelu klienta, a następnie kliknąć na usługę e-SCREEN, po czym zostaniemy przekierowani na listę stron w usłudze e-SCREEN. Przy nazwie każdej strony, znajduje się link "Pobierz kod śledzenia", na który należy kliknąć. Kod śledzenia należy skopiować i wkleić na koniec dokumentu HTML strony.

Uwaga: kod śledzenie musi być renderowany na każdej podstronie. Kod śledzenia jest skryptem w języku Javascript. Do uproszczenia podstawowy kod śledzenia z usługi e-Screen jest dokładnie taki sam jak kod śledzenie z usługi e-Test. W związku z tym, dla obu usług powinien być wklejony tylko raz.

Przekazywanie danych zalogowanego użytkownika

Aby przekazać dane aktualnie zalogowanego użytkownika na stronie, należy rozszerzyć kod śledzenie, wywołując funkcje push na obiekcie _wsq, którą należy wykonać, że tym fragmentem kodu śledzenia:

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ws, s);

Funkcja ta powinna być wywołana z pierwszy parametrem, będącym tekstem o wartości "setCustomer", i drugim parametrem, będącym obiektem, z danymi zawierającymi dane użytkownika. Poniżej pełny przykład wywołania tej funkcji:

_wsq.push(['setCustomer', {
   customer_id: '22',
   first_name: 'Jan',
   last_name: 'Kowalski',
   address: 'Kwiatowa 33',
   city: '00-111',
   post_code: 'Warszawa'
}]);

Opis parametrów:

Uwaga; ta funkcja musi być wywoływana przy każdym odświeżeniu dowolnej strony, w momencie kiedy użytkownik jest zalogowany. W przypadku braku wywołania tej funkcji, usługa e-Screen, traktuje użytkownika jako gościa.

Przekazywanie zawartości koszyka

Aby przekazać zawartość koszyka klienta, należy rozszerzyć kod śledzenie, wywołując funkcje push na obiekcie _wsq, dla każdego produkty w koszyku z osobna, którą należy wykonać, ża tym fragmentem kodu śledzenia:

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ws, s);

Funkcja ta powinna być wywołana z pierwszy parametrem, będącym tekstem o wartości "addProduct", i drugim parametrem, będącym obiektem, z danymi zawierającymi dane o produkcje. Poniżej pełny przykład wywołania tej funkcji:

_wsq.push(['addProduct', {
   product_id: '33',
   name: 'Odtwarzacz DVD',
   price: '123.00',
   category: 'Kino domowe',
   quantity: '1'
}]);

Opis parametrów:

Uwaga; ta funkcja musi być wywoływana dla każdego produktu, z osobna, przy każym odświeżeniu dowolnej strony, w momencie kiedy użytkownik posiada coś w koszyku.

Przekazywanie informacji o złożeniu zamówienia

Aby przekazać informacje o złożonym zamówieniu, należy rozszerzyć kod śledzenie, wywołując funkcje push na obiekcie _wsq, którą należy wykonać, ża tym fragmentem kodu śledzenia:

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ws, s);

_wsq.push(['transSuccess', {
   order_id: '123',
   name: 'Zamówienie 123',
   total_price: '265.00',
   tax: '65.00',
   shipping: '12.00',
   city: 'Poznań'
}]);

Opis parametrów:

Uwaga; ta funkcja musi być wywoływana tylko na stronie podsumowania zamówienia, ponad to należy przekazać informacje o wszystkich produktach, jakie zostały zakupione, w ten sam sposób w jaki przekazuje się informacje o zawartości koszyka. Zobacz: "Przekazywanie zawartości koszyka".

Integracja strony z usługą e-CHAT

Aby dodać usługę e-Chat na stronę, należy przejść do panelu klienta, a następnie kliknąć na usługę e-SCREEN, po czym zostaniemy przekierowani na listę stron w usłudze e-SCREEN. Przy nazwie każdej strony, znajduje się link "Pobierz kod śledzenia", na który należy kliknąć. Na tej stronie mamy dwa kody śledzenie. Pierwszy jest to podstawowy kod śledzenia usługi e-Screen a drugi to widget e-Chat. Oba kody należy skopiować i wkleić na koniec dokumentu HTML strony. Ważna jest kolejność dodania kodów: najpierw należy dodać kod śledzenie usługi e-Screen a następnie kod widgetu e-Chat.

UWAGA: Do prawidłowego działania usługi e-Chat, wymagany jest podstawowy kod śledzenia z usługi e-Screen.

Integracja strony z usługą e-TEST

Kod śledzenia

Aby zintegrować stronę z usługą e-Test, należy przejść do panelu klienta, a następnie kliknąć na usługę e-TEST, po czym zostaniemy przekierowani na listę stron w usłudze e-TEST. Przy nazwie każdej strony, znajduje się link "Pobierz kod śledzenia", na który należy kliknąć. Kod śledzenia należy skopiować i wkleić na koniec dokumentu HTML strony.

Uwaga: kod śledzenie musi być renderowany na każdej stronie, którą poddajemy eksperymentowi oraz na stronie konwersji. Do uproszczenia kod śledzenia z usługi e-TEST jest dokładnie taki sam jak podstawowy kod śledzenie z usługi e-SCREEN. W związku z tym, dla obu usług powinien być wklejony tylko raz.

 

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.